Titeren

Wat is titeren? Door het afnemen van een druppeltje bloed van de hond (of kat) kan middels de VacciCheck antilichamentest worden bepaald of er nog voldoende antilichamen (antistoffen) in het bloed aanwezig zijn. Hierdoor kun je dus zien of er wel of niet gevaccineerd moet worden waardoor de hond of kat niet hoeft te worden belast door onnodige en/of overbodige vaccinaties. Hieronder zal voornamelijk over de hond gesproken worden omdat dat traject anders steekt, mede door de regelgeving, maar katten kunnen dus ook getiterd worden.

Op welke antilichamen wordt er getiterd?

Met VacciCheck worden de antilichamen gemeten bij de hond van de 3 vaccins welke in de cocktail zitten, te weten:
Hondenziekte (Canine Distemper Virus of CDV),
Infectieuze Hepatitis (Canine Adeno-2 Virus of CAV-2; ook tegen CAV-1),

Parvo (Canine Parvo-2 Virus of CPV-2).

Waarom wordt er niet op Rabiës getiterd?

Omdat dit ongeacht de uitslag (is overigens een heel andere test) een wettelijk verplichte enting is en er niet door middel van een test hierop uitzonderingen mogen worden gemaakt. Je zult dus t.a.t. over een geldige Rabiësenting moeten beschikken indien de hond meegaat naar het buitenland.

Waarom wordt er niet op Leptospirose ( o.a. ziekte van Weil) getiterd?

Omdat Leptospirose een bacteriële infectie is, waarvoor geen titerbepaling mogelijk is. Voor een virusziekte kan dat wel. Daarnaast is de Lepto-vaccinatie maar voor een korte bepaalde tijd werkzaam (het is een dood vaccin) waardoor het ook geen zin heeft.

Hoe gaat het in z’n werk en hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?

Er wordt een druppeltje bloed afgenomen bij de hond en dit wordt in de VacciCheck gedaan. De test zelf duurt een half uurtje maar dit is afhankelijk van de werkwijze van de dierenarts. Er zijn dierenartsen die bijvoorbeeld ‘titerdagen’ organiseren en dan wachten ze tot ze zoveel mogelijk tests tegelijk kunnen doen (er kunnen maximaal 12 dieren getest worden met één VacciCheck) en dan kan het dus zijn dat je pas een paar uur later de uitslag krijgt. Ga je met een groep dan zal normaliter eerst bij alle honden het bloed worden afgenomen waarna de VacciCheck dus gestart kan worden en zodra de uitslagen bekend zijn worden de paspoorten ingevuld en afgetekend. Indien nodig worden de honden uiteraard ingeënt. Vraag dus gewoon even van tevoren naar de werkwijze.

Is een titerbepaling officieel erkend?

Inmiddels hebben o.a. de WSAVA, de KNMvD, de NVWA, de Dibevo en de Raad van Beheer heeft de titerbepaling erkend. Dit is te lezen in de door de Raad van Beheer gepubliceerde Raadar, uitgave januari 2015, pagina 7 onderaan.

Ook pensions mogen honden en katten toelaten die getiterd zijn

Is een titerbepaling ook geldig in het buitenland?

Wanneer een hond naar het buitenland gaat is in ieder geval een geldige Rabiësenting een verplichting. Kijk voor de verplichtingen op de diverse daarvoor bestemde sites (bijv. www.licg.nl) en de ambassade van het betreffende land. Beter teveel geïnformeerd en goed voorbereid dan ter plaatse tegen problemen aanlopen met alle gevolgen van dien.

Wat zijn de kosten voor het titeren?

VacciCheck heeft een beperkte houdbaarheid. Daarom zullen dierenartsen die niet regelmatig titeren vaak een hogere prijs berekenen. Indien er echter meerdere honden tegelijk getiterd wordt dan hebben de meeste artsen daar speciale voordelige tarieven voor. Zij weten namelijk dan zeker dat ze niet met kostbare ongebruikte testen blijven zitten.

Met één VacciCheck kunnen 12 dieren worden getest. Maar bedenk in ieder geval dat de kans heel groot is dat je na 1 x titeren voor jaren klaar bent dus die kosten van het (drie-)jaarlijks inenten steek je dan al in je zak! Voor een individuele VacciCheck worden prijzen tussen de ca. € 50,-- en € 70,-- berekend. Voor een VacciCheck met meerdere honden kom je al snel rond de € 40,-- uit. Let wel: wanneer in Nederland een dierenarts het bloed opstuurt naar een laboratorium dan gebeurt dit dus niet met de VacciCheck en zijn de kosten aanzienlijk hoger. Daarnaast worden die uitslagen niet in het paspoort bijgeschreven en heb je dus eigenlijk iets laten doen waar je niets aan hebt wanneer je bijvoorbeeld een geldig paspoort nodig hebt.
In België wordt er door diverse laboratoria wel gebruik gemaakt van de VacciCheck dus van tevoren informeren kan zeker geen kwaad.

Wanneer beginnen met titeren?

Pups
Steeds meer fokkers stappen over naar eerst titeren en dan pas vaccineren. Het voordeel daarvan is dat een pup die op het goede moment wordt gevaccineerd slechts 1 vaccinatie nodig heeft i.p.v. de gebruikelijke 3.
Een pup krijgt van de moeder in de eerste ca. 12 uur de antilichamen mee met de biest. Deze antilichamen van de moeder worden ook wel maternale antilichamen genoemd. Indien de moeder geen antilichamen heeft, kan ze deze dus niet doorgeven aan haar pups en zijn deze dus niet beschermd! Het is dus aan te raden om voordat de dekking gaat plaatsvinden de teef te titeren en indien nodig te vaccineren. Hoe lang de maternale antilichamen aanwezig zullen zijn is per pup/nest verschillend. De ene pup is er met 6 weken al doorheen en dient dan gevaccineerd te worden maar er zijn er ook die pas met 20 weken geen maternale antilichamen meer hebben en dan pas gevaccineerd hoeven te worden. Wat het belangrijkste is om te weten, is dat zolang een pup nog over de maternale antilichamen beschikt de kans zeer groot is dat een vaccinatie niet aan zal slaan. Dat is ook één van de redenen dat pups in Nederland en België 3x keer een puppy vaccinatie krijgen. Dit in de hoop dat er eentje aan zal slaan. Door te titeren is inmiddels al vast komen te staan dat er ontzettend veel jonge honden het hele eerste jaar (deels) onbeschermd rondlopen. Dit wil je niet en is ook zeker niet de bedoeling van 3x vaccineren. Parvo wil je niet meemaken en zeker pups zijn nog heel kwetsbaar omdat het immuunsysteem zich nog volop moet ontwikkelen dus het titeren is daar een goede methode voor om het immuunsysteem niet onnodig te belasten en om het juiste vaccinatiemoment te bepalen. In de meeste gevallen wordt Parvo daarom ook als uitgangspunt genomen voor het juiste tijdstip van vaccineren.

6-7 weken
Op deze leeftijd kan de eerste titerbepaling al gedaan worden. Aan de hand van de uitslag wordt er bepaald wat de volgende stap wordt. Stel dat de pups nu al niet meer over de maternale antilichamen beschikken dan kunnen ze nu dus de DHP- cocktail krijgen. Dan is het advies om een maand later nogmaals te titeren om te kijken of de vaccinatie goed is aangeslagen zodat de pup goed beschermd is en dan zijn verdere pupvaccinaties dus niet meer nodig. Dit noemen we een controletiter. Zijn de pups nog wel voorzien van de maternale antilichamen dan wordt aan de hand van de uitslag bepaald wanneer er de volgende keer getiterd of gevaccineerd kan worden.

Een nest titeren dient altijd in goed overleg met de toekomstige eigenaren te geschieden en is intensiever dan alleen een inenting halen. Daar staat tegenover dat de jonge pup niet onnodig belast wordt met entingen en de extra kosten in het begin zich daarna makkelijk laten terug verdienen omdat de hond de eerstkomende jaren niet meer ingeënt hoeft te worden en er veel minder kans is op problemen met de gezondheid welke onnodige vaccinaties met zich mee kunnen brengen.

Vanaf 1 jaar en ouder
In plaats van klakkeloos de DHP-cocktail te geven kun je de hond dus eerst laten titeren om te kijken of de hond wel gevaccineerd moet worden. Zolang de hond over antilichamen beschikt heeft vaccineren namelijk helemaal geen zin. Het is niet zo dat de hond dan meer antilichamen zou krijgen want de vaccinatie zal dan niet aanslaan en kan zelfs antilichamen wegvangen. De vaccinatie heeft dus helemaal geen nut maar ondertussen krijgt de hond wel een onnodige dosis vaccins ingespoten.

Er zijn dierenartsen die VacciCheck inzetten en dat jaarlijks willen herhalen. Omdat het voor een ervaren dierenarts prima te interpreteren is hoe lang het dier nog door antilichamen beschermd zal zijn, is dit een methode die u onnodig op kosten jaagt. Het WSAVA die de richtlijnen uitzet met betrekking tot vaccinaties, heeft aangegeven dat het bij een positieve titeruitslag niet gerechtvaardigd is om jaarlijks te titeren en dat 3 jaar na de titerbepaling opnieuw kan worden gedaan. Dit wordt ook ondersteund door de faculteit diergeneeskunde te Utrecht. Check hiervoor ook bij onze bestanden de handleiding van de leverancier van de VacciCheck.

Hoe kom je er (hopelijk) achter of je te maken hebt met een arts die ervaring heeft in het afnemen en aflezen van titerbepalingen?

Bel de betreffende arts/kliniek op en met de volgende vragen zult u een heel eind komen.

  1. Doet u ook de VacciCheck/titerbepaling bij honden?

  2. Voor hoelang geeft u maximaal een titerbepaling af?

    Indien hier een algemeen antwoord als bijv. 1 jaar wordt gegeven dan heb je dus hoogstwaarschijnlijk te maken met een arts die geen uitslag afleest maar standaard een termijn stelt.

  3. Wat zijn de kosten voor de VacciCheck?

  4. Wat zijn de kosten wanneer er eventueel toch geënt dient te worden?

De kosten voor de VacciCheck zijn normaliter inclusief het consult en bloedafname. Dat betekent dat, indien er toch geënt moet worden, de vaccinatie veel goedkoper is dan ‘normaal’ want je consult is toch al betaald. Er zijn echter ook praktijken bekend van artsen die dan het volle tarief berekenen en dus nogmaals het consult in rekening brengen. Vraag altijd of de afzonderlijke inentingen ook apart gegeven kunnen worden want Parvo is een vaccin dat ook los te verkrijgen is en indien er nog voldoende antilichamen voor infectieuze hepatitis aanwezig zijn en niet voor Parvo en Distemper kan er een DP vaccinatie worden gegeven. Hepatitis is niet los verkrijgbaar.

Wat indien er wel gevaccineerd moet worden?

Dan kan dat in principe meteen gebeuren. Een arts die meer naar het welzijn van de hond kijkt i.p.v. naar de inhoud van zijn/haar portemonnee zal altijd kijken welke inenting het meest in aanmerking komt en de minste ‘schade’ aanbrengt i.p.v. direct de grote cocktail erin te zetten. Uiteraard kan het ook zo zijn dat dat wel nodig is dus het is niet per definitie slecht. Onderbouwing over het waarom maakt dingen vaak al veel duidelijker. Overigens is het grote onzin dat een cocktail altijd MET het leptospirose vaccin gegeven dient te worden. Let wel: het is makkelijk voor een dierenarts om dit met bijvoorbeeld het leptospirose vaccin te doen omdat dit vaccin dan als oplosmiddel kan worden gebruikt voor de DHP. Een verantwoordelijke dierenarts zal juist adviseren om nooit meerdere vaccinaties tegelijk te zetten omdat dit een enorme aanslag is voor de hond. Dus deze zal de DHP met een apart oplosmiddel (fysiologisch zout) zetten en adviseren om later terug te komen voor eventueel een Leptospirose of Rabiës vaccinatie.

Overigens is het wel aan te raden om eerst zelf een weloverwogen besluit te nemen of het vaccineren van Lepto wel nodig is. Het is geen onschuldige vaccinatie. Voor meer informatie kunt u eens kijken in de Faceboek-groep: “Vaccinatie Lepto 4 – onze ervaringen."

Bronvermelding: www.vaccicheck.nl